Salt la conținut

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Data intrării în vigoare: 24.07.2023

Cine suntem noi, operatorul de date cu caracter personal?

Website-ul www.for-design-shop.com (în continuare ”Website-ul”) este operat de operatorii asociați:

FOR DESIGN&MATERIALE S.R.L., cu sediul social situat în Mun. Timișoara, str. Peneș Curcanul nr. 4-5, jud. Timiș, nr. Registrul Comerțului J35/2899/2021, CUI 44617947, denumiți în continuare împreună ”FOR”, ”noi”, ”a noastră”.


Pentru a prelucra datele tale cu caracter personal în comun am încheiat Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorilor asociați, acord prin care am stabilit responsabilitățile fiecărei companii pentru îndeplinirea obligațiilor privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Indiferent de alocarea responsabilităților între noi, tu îți poți exercita în continuare drepturile cu privire la oricare dintre societățile din grupul FOR.

Care este scopul politicii de confidențialitate și de ce ar trebui să o citești cu atenție?

Prezenta politică te informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizezi acest Website, când achiziționezi serviciile și / sau produsele noastre, când ne trimiți CV-uri pentru angajare sau când interacționezi cu noi în orice alt mod. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare ”Regulamentul”.

Orice informații suplimentare cu privire la prezenta Politică de confidențialitate și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi obținute utilizând datele din secțiunea Contactați-ne de mai jos.

 

Definiții


Website înseamnă  www.for-design-shop.com, operat de FOR.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică care (singură sau împreună cu altele), stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În înțelesul prezentei Politici de confidențialitate, FOR este operatorul datelor tale cu caracter personal, responsabilul de protecția datelor tale fiind menționat mai sus. 

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. FOR poate folosi serviciile unor persoane împuternicite pentru a prelucra datele tale cu caracter personal. 

Cookie înseamnă un fișier text de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este descărcat pe echipamentul tău terminal (cum ar fi, de exemplu, un computer sau un smartphone) sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile prelucrării și temeiul juridic 

Prezentul capitol îți explică ce date colectăm atunci când utilizezi acest Website, interacționezi cu noi prin intermediul platformelor de social media sau în alt mod, cum le colectăm (direct de la tine, de la terțe părți sau în mod automat), în ce scop și care este temeiul legal pe care ne bazăm. Deși depunem toate eforturile pentru a identifica toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, totuși, circumstanțe concrete pot face să prelucrăm și alte date, în funcție și de conduita pe care o ai în relația cu noi. În orice caz, ne obligăm să avem o atitudine transparentă în relația cu tine și să prelucrăm datele tale în acord cu cerințele Regulamentului. 


Prelucrăm datele tale în următoarele scopuri:

Prelucrăm următoarele categorii de date:

Temeiul juridic al prelucrării:

Pentru emiterea ofertelor de preț și efectuarea de analize de marketing în baza ofertelor. La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR
Nume, prenume, e-mail, date referitoare la serviciile care prezintă interes, disponibilitate, buget.

Demersuri înainte de încheierea unui contract [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulament]

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament].

Pentru încheierea și executarea contractelor cu clienții/ furnizorii/ colaboratorii, îndeplinirea obligațiilor noastre legale și din motive ce țin de apărarea unui drept al nostru în justiție. La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR.

Date de identificare, date de contact (telefon/ e-mail), date de facturare, adresă de livrare, date referitoare la plăți și carduri/ conturi bancare, date din documentele furnizate sau obținute în legătură cu contractul încheiat cu tine sau care rezultă din interacțiunea cu tine, după caz.

Executarea contractului [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulament] 

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament];

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

Pentru a-ți oferi informații sau sugestii cu privire la serviciile și / sau produsele FOR, la cererea ta, pentru a răspunde întrebărilor, comentariilor sau sugestiilor tale. La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR 

Date pe care ni le furnizezi prin intermediul formularelor disponibile pe Website, prin utilizarea rețelelor de social media sau în alt mod, prin publicarea de comentarii, conținut, opinii, recenzii, etc.

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

Pentru a-ți trimite notificări comerciale, materiale de marketing sau promoționale (oferte speciale, informații generale despre serviciile, produsele și evenimentele FOR și alte informații de interes), dar numai dacă ți-ai dat consimțământul explicit. 

Nume, prenume, adresă de e-mail, profesie, după caz.

Consimțământ [Art. 6 alin.(1) lit. a) din Regulament]

Îți poți retrage oricând consimțământul și să renunți la primirea acestor comunicări, utilizând link-ul de dezabonare din e-mail-ului transmis de noi.

Pentru încheierea și executarea contractului individual de muncă precum și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, inclusiv garantarea drepturilor salariaților în materia securității și protecției sociale, evaluarea capacității de muncă a salariaților, precum și din motive de interes public major în domeniul sănătății publice Datele din dosarul de personal și alte date rezultând din sau în legătură cu executarea contractului de muncă, date privind starea de sănătate, derivând din adeverința medicală, certificatele de concediu medical, fișa de aptitudine, date legate de timp și prezență la locul de muncă, etc. 

Executarea contractului 

[Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]

Îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor în materia securității și protecției sociale [Art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulament]

Medicina muncii, evaluarea capacității de muncă a angajatului [art. 9 alin. (2) lit. h) din Regulament] 

Pentru stabilirea deducerii personale a salariaților FOR

Nume, prenume, domiciliu, CNP, date privind nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, alte date necesare potrivit legii. Aceste date le putem primi direct de la tine sau de la salariații FOR.

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament, prevederile Codului fiscal]

Pentru evaluarea aptitudinilor profesionale și personale în vederea angajării

Datele din CV-ul tău (inclusiv imaginea, dacă este cazul). 

Demersuri înainte de încheierea unui contract [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulament]

Pentru realizarea interesului legitim respectiv din motive de siguranță, securitate, control al accesului și gestionarea și anchetarea incidentelor. La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR.

Date provenind din înregistrări CCTV

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament + art. 67, alin. (4) din H.G. 301/2012]

Pentru înscrierea și participarea la cursurile și programele de formare profesională, cursuri de mentorat și evenimentele organizate de sau cu implicarea FOR, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.


Realizăm conținut foto și video la cursurile, programele sau evenimentele FOR, pe care îl publicăm în mediul online, pentru realizarea interesului nostru legitim și anume: exprimarea liberă, informarea comunității cu privire la serviciile și/ sau produsele FOR, promovarea imaginii, a cursurilor, programelor și evenimentelor FOR. La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR

Numele și prenumele, adresă de e-mail, date de facturare, date referitoare la plăți și carduri/ conturi bancare, date rezultând din conținut foto și video (imaginea/ fotografia, vocea, preferințe etc.) sau alte date necesare, după caz.

Executarea contractului 

[Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]  

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

Pentru înscrierea și participarea la webinariile organizate de FOR, în calitate de speaker / participant, pentru încheierea contractului cu tine, promovarea și susținerea Webinarului, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale. 

La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR.

Date de identificare, date de contact, date de facturare, date referitoare la plăți și carduri/ conturi bancare, profesia și gradul profesional, imaginea/ fotografia, vocea și alte date rezultând din conținutul Webinarului, publicate în mediul online (pe website, rețele de socializare etc.), după caz.

Executarea contractului 

[Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]  

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

Pentru înscrierea la concursurile  FOR, validarea înscrierii, selecția și anunțarea câștigătorilor, acordarea premiilor, îndeplinirea obligațiilor legale.

Date de identificare, date de contact, imaginea (dar numai dacă îți exprimi consimțământul). Datele exacte care se vor colecta vor fi menționate în regulamentul fiecărui concurs în parte.

Executarea contractului 

[Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul]

Obligația legală [Art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul]  

Consimțământ [Art. 6 alin.(1) lit. a) din Regulament]

Pentru realizarea interesului nostru legitim, acela de a informa publicul cu privire la componența echipei FOR și partenerii cu care colaborăm, precum și în scop de promovare a brand-ului FOR, dar numai dacă nu te opui unei asemenea prelucrări. La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR

Nume, prenume, date de contact, profesia/ funcția și locul de muncă, pregătirea și experiența profesională, imaginea și înregistrări audio-video publicate în mediul online (Website și rețele de socializare) și offline (broșuri de prezentare).

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru a-ți facilita exercitarea drepturilor conferite de Regulamentul în calitate de persoană vizată

Datele de identificare și alte date comunicate de tine, pe care le apreciem necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]

Pentru a asigura funcționarea Website-ului, pentru a analiza modul în care utilizezi Website-ul, pentru a ne aminti preferințele tale, pentru a înțelege, diagnostica și remedia problemele Website-ului, pentru a optimiza conținutul și a îmbunătăți experiența de navigare pe Website, precum și în scop de marketing respectiv pentru a direcționa către tine publicitatea realizată pe acest Website, pe alte Website-uri sau aplicații, care este de interes pentru tine și pe care am identificat-o pe baza produselor pe care le-ai căutat și accesat, pentru evaluarea impactului campaniilor publicitare efectuate, pentru […].La cerere, poți accesa testul comparativ efectuat de FOR.

Anumite date tehnice sunt colectate în mod automat, cum ar fi identificatori online inclusiv Cookies și adresa IP, tipul / versiunea browserului, paginile pe care le vizitați, ora și data vizitei, timpul petrecut pe acele pagini, preferințele tale, identificatorii unici ai dispozitivului,[…]. Utilizarea Cookie-urilor și a tehnologiilor similare (cu excepția celor necesare) se va face doar dacă vă exprimați acordul. Pentru detalii, consultați și Politica Cookies.

Consimțământul [Art. 6 alin.(1) lit. a) din Regulament];

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]


Cât timp stocăm datele tale?


FOR va stoca datele tale cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate în prezenta Politică. Spre exemplu:

 1. Dosarele de personal: 75 de ani;
 2. Statele de salarii: 50 de ani;
 3. Documentele financiar contabile și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară: 5 sau 10 ani;
 1. Datele din și în legătură cu contractele (comenzile) cu clienții, furnizorii și colaboratorii: pe toată durata cât avem un contract activ; de asemenea, cu scopul de a gestiona operațiuni conexe contractului, din considerente ce țin de arhivarea documentelor pe durata termenului de prescripție fiscală, precum și în scopul soluționării posibilelor diferende, vom păstra datele timp de 5 ani de la încetarea indiferent de motiv a contractului, cu excepția cazului în care avem motive temeinice să le păstrăm pe o durată mai mare de timp; 
 2. CV-urile: până la finalizarea procesului de selecție, după care vor fi șterse; totuși, dacă recrutarea se face prin intermediul platformelor online de angajare, se vor aplica politicile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi, pe care te încurajăm să le citești;

Ofertele de preț care nu s-au materializat într-un contract: 6 luni de la emiterea ofertelor de preț, în scopul intereselor noastre legitime de a realiza analize de marketing;

 1. Datele provenind din înregistrări CCTV: maxim 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate;
 2. Conținutul foto și video: pe toată durata colaborării, precum și o perioadă de 3 ani după încetarea colaborării sau până la exercitarea dreptului la opoziție (dacă nu prevalează interesele Companiei);
 3. Date colectate în cadrul concursurilor organizate de FOR: pe toată durata desfășurării concursului, precum și ulterior pe perioada impusă de legislația fiscală pentru arhivarea documentelor financiar – contabile sau pe durata necesară soluționării eventualelor diferende;
 4. Date utilizate în scop de marketing direct: pe o perioadă de maxim […]  sau până la retragerea consimțământului;
 5. Eventuale alte date: pe durata impusă de legislația în vigoare sau până la realizarea scopului avut în vedere la momentul colectării datelor cu caracter personal.

Atunci când prelucrarea datelor tale se face în baza intereselor noastre legitime, ai dreptul de a te opune prelucrării caz în care vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația ta particulară pentru a lua o decizie finală. 

De asemenea, atunci când prelucrarea datelor tale se face în baza consimțământului, ai dreptul să îți retragi oricând consimțământul, în mod gratuit, caz în care prelucrarea va înceta. 


Ce drepturi ai în calitate de persoană vizată?


Dreptul la informare cu privire la modul în care prelucrăm datele tale;


Dreptul de acces la datele tale, care îți permite să obții o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum și acces la datele respective. Este important să cunoști faptul că nu vom putea da curs cererii tale în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care exercitarea dreptului tău ar putea afecta drepturile altor persoane, situațiile în care nu te putem identifica sau situațiile în care cererea ta este vădit nefondată sau excesivă.


Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc;


Dreptul la ștergerea datelor, care îți permite să obții ștergerea datelor tale în anumite cazuri cum ar fi, spre exemplu, situațiile în care datele tale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu avem niciun alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele tale au fost prelucrate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine. Este important să cunoști faptul că nu vom putea da curs cererii tale în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioadă, datele tale sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, datele tale trebuie păstrate din motive de interes public în domeniul sănătății publice etc.


Dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale, care îți permite să ne soliciți să nu utilizăm datele tale cu caracter personal, ci doar să le stocăm, în următoarele cazuri: (i) ai contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; (ii) te-ai opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale; (iii) ne-ai solicitat să îți furnizăm anumite date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) te-ai opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale; 


Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment și în mod gratuit, atunci când prelucrarea datelor se face în baza consimțământului tău;


Dreptul la portabilitatea datelor, care îți permite să primești datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau să transmiți aceste date unui alt operator de date. Un asemenea drept îți este conferit doar atunci când prelucrarea datelor tale se bazează pe consimțământul tău sau pe un contract încheiat între noi și tine și doar dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.


Dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal, în condițiile și limitele prevăzute de lege. Este important să cunoști faptul că legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct. În celelalte cazuri, avem dreptul să punem în balanță interesele noastre și respectiv situația ta particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, este important să ne explici și de ce te opui prelucrării atunci când formulezi o astfel de cerere.


Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (ANSPDCP, https://www.dataprotection.ro), dacă consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal este ilegală.

 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Este important să cunoști faptul că acest drept nu se aplică în anumite cazuri, cum ar fi situația în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între noi și tine, este autorizată prin lege sau are la bază consimțământul tău explicit.

 

Dreptul la o cale de atac judiciară.


Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor tale

În calitate de persoane vizate, dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau dacă dorești să îți exerciți drepturile legale, ne poți transmite o cerere fie la sediul FOR, fie prin e-mail la contact@for-design-shop.com .

FOR îți facilitează exercitarea drepturilor prevăzute mai sus și nu va refuza să dea curs cererii tale, cu excepția cazului în care aceasta nu este exercitată în condițiile legii sau nu suntem în măsură să te identificăm. De asemenea, FOR se obligă să îți furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor tale cu caracter personal, ținându-se seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate aceste date.

FOR îți va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În orice caz, FOR te va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care introduci o cerere în format electronic, informațiile îți vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care soliciți un alt format. 

FOR răspunde cererilor prin care tu îți exerciți drepturile în mod gratuit. În cazul în care cererile tale sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, FOR poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii. 

Ce obligații ai în relația cu noi?

În calitate de persoană vizată, ai obligația de a ne furniza date adevărate și exacte despre tine. Totodată îți asumi obligația de a nu ne furniza materiale care conțin viruși, materiale cu drept de autor, dacă nu ești autorul sau dacă nu ai permisiunea autorului de a publica sau divulga materialul respectiv, materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, răuvoitoare sau orice alte materiale ori informații de acest gen. În caz de nerespectare a acestei obligații, FOR poate șterge informațiile respective și poate întreprinde toate măsurile legale împotriva ta.

Cui vom divulga datele tale cu caracter personal?


Datele tale cu caracter personal pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari, inclusiv terțe părți, după caz:

 • salariații FOR, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • furnizorii de servicii și alți colaboratori, inclusiv persoanele împuternicite care vor prelucra datele în numele FOR sau operatorii asociați (de ex., după caz, companii de curierat rapid, avocați, consultanți fiscali, contabili, auditori, companii de HR, furnizori de servicii de găzduire/ hosting, medicina muncii, SSM, servicii hoteliere, mentenanță website, IT, etc.);
 • asociații FOR, în scopuri administrative și de control, o asemenea prelucrare fiind efectuată fie în baza interesului legitim fie în baza obligației legale (art. 35 din Legea 82/1991 a contabilității, care conferă asociaților unei societăți dreptul să se informeze în legătură cu situațiile financiare anuale ale societății);
 • autorități și instituții publice centrale/ locale;
 • organe judiciare;
 • publicului larg, pentru acele date publicate în mediul online (opinii, recenzii etc.);

În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele FOR, vom recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor tale.

Prelucrarea datelor împreună cu Facebook Irlanda

 

FOR utilizează produse publicitare și alte instrumente de afaceri de la compania Facebook ceea ce înseamnă că anumite date și informații cu privire la persoana ta vor fi partajate cu compania Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (în continuare ”Facebook Irlanda”).  

 

Informații privind modul în care prelucrăm datele tale în asociere cu Facebook Irlanda sau modul în care Facebook Irlanda prelucrează datele tale personale pot fi găsite aici:  

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/ 

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Dacă vrei să îți exerciți drepturile privind prelucrarea realizată în comun cu Facebook Irlanda, te poți adresa direct companiei Facebook folosind informațiile găsite aici https://www.facebook.com/about/privacy sau te poți adresa FOR prin e-mail la contact@for-design-shop.com .

 

Această prelucrare comună se va realiza, după caz, fie în baza interesului legitim al FOR, acela de a-și crește vizibilitatea brandului și de a-și vinde serviciile și / sau produsele [art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament], fie în baza consimțământului tău explicit [art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament]. 

 

În orice moment, ai dreptul să te opui prelucrării sau să îți retragi consimțământul utilizând mecanismele prevăzute în Politica cookies sau prin e-mail la contact@for-design-shop.com .

 

Transferul datelor tale cu caracter personal în țări terțe (din afara UE) 

Este posibil ca, în anumite situații, să transferăm datele tale cu caracter personal către țări terțe Uniunii Europene, caz în care transferul datelor se va efectua:

 1. conform art. 45 din Regulament doar către acele țări terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Lista acestor țări o găsești aici sau, în lipsă,
 2. numai în baza unor garanții adecvate, ceea ce înseamnă că, atunci când transferăm date către o organizație din afara UE, vom utiliza fie modele de contracte aprobate de Comisia Europeană, care oferă datelor tale personale un nivel de protecție adecvat (mai multe detalii găsești aici) fie alte garanții adecvate, astfel cum sunt prevăzute de art. 46 din Regulament sau, în lipsă, 
 3. conform art. 49 alin. 1 lit. a) din Regulament, doar în baza consimțământului tău explicit, sau, în lipsă,
 4. conform art. 49 alin. 1 lit. b) – f) din Regulament, numai dacă transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat între noi și tine sau între noi și o terță parte, dar în interesul tău, pentru a aplica anumite măsuri precontractuale pe care ni le-ai cerut, din considerente importante de interes public, pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protejarea intereselor tale vitale sau ale unei alte persoane, sau, în lipsă,
 5. conform art. 49 alin. 1 teza finală din Regulament, numai dacă transferul nu este repetitiv și este necesar în scopul realizării intereselor noastre legitime majore, asupra cărora nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile tale însă numai în baza unor garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția datelor tale și numai după informarea ta cu privire la transfer și cu privire la interesele legitime urmărite. 

Actualizarea datelor tale cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat suferă modificări sau dacă iei la cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la tine, te rugăm să ne contactezi prin e-mail la contact@for-design-shop.com. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care tu ni le-ai furnizat.

Procesatorii de plăți

Pentru procesarea plăților efectuate de clienți, FOR  folosește serviciile Netopia Payments. Astfel, atunci când efectuezi o plată online, procesatorul nostru de plăți îți va solicita să îi furnizezi o serie de date cu caracter personal, inclusiv numărul de card, pe care le va prelucra conform propriei politici de confidențialitate care poate fi consultată aici.

Linkuri către alte site-uri 

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă faci click pe un link al unei terțe părți, vei fi direcționat către acel site. Îți recomandăm să consulți Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile fiecărui site pe care îl vizitezi. FOR nu are control asupra și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terțe.

Prelucrarea datelor copiilor


Website-ul și produsele FOR nu se adresează persoanelor sub 18 ani (“Copii”). FOR nu prelucrează cu bună știință date cu caracter personal aparținând copiilor decât dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea prevederilor fiscale privind deducerea personală. Dacă ești părinte și ești conștient de faptul că copiii tăi ne-au furnizat date personale, te rugăm să ne contactezi. 


Modificări ale Politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată la data de [...]. 

Te rugăm să iei în considerare că Politica de confidențialitate poate fi actualizată în mod regulat. 

Te vom notifica cu privire la orice modificări prin postarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. De asemenea, te vom anunța prin e-mail sau printr-o notificare pe Website, înainte ca modificarea să intre în vigoare.

Contactează-ne 

Pentru orice întrebări în legătură cu prezenta Politică de confidențialitate, ne poți contacta utilizând următoarele date de contact:

Echipa FOR

Sediu: Mun. Timisoara, str. Peneș Curcanul, nr. 4-5, jud. Timiș

E-mail: contact@for-design-shop.com